Prefab kelders

Een ieder kent de vele voordelen van de kelder als opslagruimte voor levensmiddelen en dranken. Kelders worden echter voor veel meer toepassingen gebruikt. Zo zijn kelders onder andere ook uitstekend geschikt als souterrain, fitness- of hobbyruimte, sauna, bibliotheek en garage.

In een open toepassing (zonder dek) kunt u denken aan het gebruik als smeerkelders en zwembad. Met een kelder benut u uw bouwgrond beter doordat u meer inhoud realiseert op hetzelfde grondoppervlak.

U geeft uw huis, kantoorgebouw en/of bedrijfspand de ruimte, met behoud van ruimte voor uw tuin of oprit.

of neem vrijblijvend contact op:

  info@fabiton.nl     |      Bel mij terug!     |      (+31) 058 800 1980

Voordelen:

 • Kant en klare eenheid, kan eenvoudig met behulp van een bouwkraan op de werkvloer worden geplaatst, dus tijdwinst.
 • In talloze standaard afmetingen leverbaar.

In Nederland al meer dan 1.000 kelders gebouwd!

Toepassingen

Met een kelder benut u uw bouwgrond beter, doordat u meer inhoud realiseert op hetzelfde grondoppervlak. U geeft uw huis de ruimte, met behoud van ruimte voor uw tuin of oprit. Als u nieuw- of verbouwplannen heeft, is onderkeldering van uw woning dan ook zeker het overwegen waard, mede gelet op de relatief lage bouwkosten!

 • Souterrain
 • Wijnkelder
 • Fitness- of hobbyruimte
 • Bibliotheek
 • Opslagruimte voor levensmiddelen
 • Sauna

Op het moment van levering van de kelder, dient de opdrachtgever aanwezig te zijn. De volgende procedure dient daarbij te worden gehanteerd:

 1. De vrachtbrief dient te worden ondertekend voor ontvangst (indien de opdrachtgever niet bereikbaar is en/of niet op het afleveradres wordt aangetroffen, wordt aangenomen dat de goederen ongezien wordengeaccepteerd).De kelder dient u in goede staat te bereiken. In het geval gebreken worden geconstateerd, volgt u tevens de procedure-stappen twee en drie:
 2. U maakt een aantekening op de vrachtbrief met een beknopte omschrijving van de geconstateerde gebreken;
 3. Vervolgens geeft u de gebreken direct telefonisch door aan Fabiton (tel. 0512-58 22 60).

Maattolerantie:

Lengte/breedte 10 mm; hoogte 30 mm; instortvoorzieningen 20 mm. De algemene en constructieve kwaliteit volgt onderstaande specificaties:

 • Hoogwaardig beton (min. B-35), dus beslist lange levensduur,
 • Gegarandeerde waterdichtheid;
 • Wanden, vloer en dek bestaan uit min. 12 cm (standaard) of min. 16 cm (zwaar) dik gewapend beton,
 • De vloer is uitgevoerd met een verbreed voetstuk van 5 cm rondom voor extra constructieve draagsterkte en verkleining van het gevaar van opdrijven.

Levering
Na ontvangst van uw getekende opdracht tot levering ontvangt u een orderbevestiging. Onjuistheden dient u vóór levering en/of binnen twee werkdagen na datum van opdracht te melden aan Fabiton.

Leveringsvoorwaarden
Op alle leveringen zijn onze bijgevoegde algemene leveringsvoorwaarden alsmede enkele aanvullende voorwaarden van toepassing, voor zover daar onderstaand niet van is afgeweken. Indien het afleveradres verkeerd of incompleet wordt opgegeven, zullen verloren uren in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie à (min.) € 85,- per uur excl. BTW.

Als een tijdstip van levering wordt afgesproken, dan zal alles in het werk worden gesteld om dit tijdstip te respecteren. Echter, bij het organiseren van eventuele vervolg- en/of montagewerkzaamheden dient u altijd rekening te houden met onverhoopt ontstane vertragingen. Risico en eventuele kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en kunnen niet op Fabiton worden verhaald. Fabiton is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade uit welke oorzaak ook.

Reclamaties dienen direct doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na datum van levering te worden gemeld aan Fabiton. Afhankelijk van de gestelde specifieke condities van levering (vermeld in de orderbevestiging), geldt in beginsel het recht op reclamaties (onder voorbehoud van artikel 16 van de algemene leveringsvoorwaarden):

 • Af fabriek, ongeladen: tot het moment van laden
 • Franco werk, ongelost: tot het moment van lossen
 • Franco werk, gelost: tot en met het moment van lossen
Alleen in het geval volledig conform de instructies is gehandeld, kunt u in aanmerking komen voor garantie. De kelder dient in geval van reclamatie onberoerd (in opslag) te blijven. Bij verplaatsing van de kelder vanaf de originele losplaats vervalt uw recht op reclamatie. Bij aanvraag en aankoop van een kelder is de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor het duidelijk verstrekken van gegevens m.b.t. maximaal te verwachten belastingen op de kelder. Onze raadgevingen zijn louter ten titel van raadgeving. Laat u zich daarom door derden professioneel ondersteunen. Indien een eventueel advies niet wordt opgevolgd, wordt geen garantie verleend.
Beton is een natuurlijk materiaal en kleurverschillen kunnen voorkomen en zijn geen reden tot afkeur. Kleine luchtbellen worden niet ingepoetst en kunnen geen reden zijn tot afkeur. Kleine oppervlakte-reparaties kunnen tevens geen reden zijn tot afkeur. Fabiton streeft naar een vlotte en correcte behandeling van reclamaties, waarbij toetsing en verifiëring van alle reclamaties procedure zijn (geschiedt zo spoedig mogelijk na uw melding).

Onze normale aanbieding betreft de levering en het transport, exclusief het lossen en/of plaatsen van de kelder. Het grondwerk en alle voorbereidende werkzaamheden dienen door de opdrachtgever te worden verzorgd.De opdrachtgever dient derhalve bij levering een voor het gewicht en de afmeting van de kelder geschikte kraan te verzorgen, die de kelder voorzichtig en zonder schokken op aanwijzing van de opdrachtgever op de juiste plaats neerzet (op voldoende draagkrachtige en vlakke ondergrond van de bouwput).

Het hijsen van de kelder dient te geschieden met een 4-sprong hijsketting (met ruim voldoende lengte van de kettingarmen), zodat de hijskracht gelijkmatig over alle aanwezige hijsogen verdeeld wordt (zonder vervorming van de hijsogen). In het transport is een lostijd van de kelder voorzien van maximaal 45 minuten. Extra lostijd zal in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie à € 85,- per uur excl. BTW. Fabiton voorziet niet in de mogelijkheid van plaatsing van de kelder.

Download hieronder de productfolder van onze kelders voor meer info.

Prefab kelder op maat – TATA Steel IJmuiden

Voorbeeld Projecten Prefab kelders

kelder Artis Amsterdam

Kelder – Artis te Amsterdam

Gerelateerde projecten

Systeemkelders

De voordelen van prefab cascobouw zijn van oudsher snel en schoon bouwen. Besparing van de bouwtijd wordt steeds belangrijker en een groeiende flexibiliteit in de voorbereiding bevorderen daarin de voordelen. De totale bouwkosten verlagen in prefab door efficiëntie. Het casco wordt opgebouwd uit op maat gemaakte prefab onderdelen. De elementen worden in het werk aaneengeschakeld. Deze bouwmethode combineert veelal de voordelen van prefab bouw (tijdwinst en kwaliteit) perfect met de voordelen van in het werk gestorte bouw (solide verbinding leggen tussen de prefab delen). Fabiton voorziet zowel in de mogelijkheid van levering en desgewenst volledige montage.

of neem vrijblijvend contact op:

  info@fabiton.nl     |      Bel mij terug!     |      (+31) 058 800 1980

Voordelen:

 • Vlotte levering, hoge bouwsnelheid, maatwerk, eenvoudige plaatsing, montage volgens plaatsingsplan
 • Geen vlechtwerk van wapeningen, geen bekistingen, gladde afwerking, schone oplevering
 • Hoge kwaliteit door prefabricage, constructieve bouwmethode
 • Uitsparingen, vensteropeningen, elektravoorzieningen en montage mogelijk
 • Professioneel advies en ondersteuning (meer dan 25 jaar ervaring in civiele prefabbouw).

Montage en constructie:

De elementen worden staande op sledes aangevoerd en samen met slede gelost op de bouw. Vanaf de slede kunnen de wanden dan direct worden gemonteerd op het werk.
De elementen worden op de bouwplaats gepositioneerd, loodrecht gesteld en gefixeerd met trek-/ drukschoren (twee stuks per element).

Eventueel benodigde bijlegwapening kan worden aangebracht. Koppel-wapening (korven), bijvoorbeeld t.b.v. hoekverbindingen, wordt op aanvraag meegeleverd.

Tenslotte wordt de holle ruimte van het wandsysteem volgestort met beton (let op: stortsnelheid beperken tot max. 75 cm/uur). De verbindingen tussen de elementen kunnen eventueel aan de buitenzijden worden afgedicht met bitumenfolie.

 • Badding dient op de bouwplaats voor het begin van de montage
  als aanslag voor de binnenschil op de keldervloer te worden bevestigd;

In Nederland reeds talloze systeemkelders gerealiseerd!

Vooraf te treffen voorzieningen op de bouwplaats:

 • Maatvoering aanslagbalken
 • Hoogte maatvoering d.m.v. uitvulblokjes
 • Controle van de stekwapening (let op: boven vloer geen horizontale wapening aan de stekken
  i.v.m. de aanwezigheid van tralieliggers in de holle wanden: vanaf 25 cm van de onderzijde)
 • Aanbrengen trek-/drukschoren op de vloer.
 • Kelderwanden
 • Scheidingswanden
 • Stabiliteitswanden
 • Wanden voor bassins
 • Drukwanden
 • Silowanden
 • Alvorens tot productie over te gaan zullen volgens standaardprocedure van ieder werk productietekeningen worden gemaakt.
 • Pas na goedkeuring van de definitieve tekeningen door de opdrachtgever
  zullen de elementen in de productieplanning worden opgenomen;
 • Planken dienen op de bouwplaats voor het begin van de montage
  als aanslag voor de binnenschil op de keldervloer te worden bevestigd;
 • Uitsparingen in de terplekke te storten beton dienen door de opdrachtgever opnieuw te worden opgemeten (eindcontrole);
 • De wandplaten dienen voor het storten voldoende te worden natgemaakt;
 • De wanden in het onderste deel (hoogte min. 30 cm) met Spramex-beton (korrel 0-8) storten;
 • De beton dient conform de betonrichtlijnen te worden verdicht;
 • Maximale stortsnelheid (toename hoogte betonvulling) kleiner of gelijk aan 75 cm/uur aanhouden. Een hogere stortsnelheid geeft namelijk een verhoogd risico op vervorming of breuk (“spatten”) van de elementen.

Technische specificaties:

 • Wanddikte 220, 250, 300, 350, 375 en 400 mm
 • Afmetingen in overleg, max. (LxH) 8300 x 3240 mm (+H=3340 mm)
 • Schilddikte met vellingkant: 60, 65, 70, 80 en 100 mm
 • Betondekking: min. 15 mm (afhankelijk van de eisen van de constructeur)
 • Wapening in FeB 500 volgens opgave constructeur
 • 2 schroefhulzen (M16) t.b.v. trek-/drukschoren per element.

Download hieronder de productfolder van onze systeemkelders (holle wanden) voor meer info.

Prefab kelder op maat – TATA Steel IJmuiden

Voorbeeld Projecten Prefab kelders

kelder Artis Amsterdam

Kelder – Artis te Amsterdam

Heeft u vragen over dit product?

Gerelateerde projecten