Perssap Duo Goten

1.00

De perssap duo goten (PD-goten) van Fabiton zijn dé praktische oplossing voor gescheiden afvoer van perssap en regenwater op een boerenerf. Het probleem wordt bij de bron aangepakt en als ondernemer anticipeert u op de aangescherpte regelgeving in het Activiteitenbesluit voor bedrijfslozingen.

Klik hier voor de productfolder

Klik op de knop offerte-aanvragen en bij het verzenden kunt u nadere specificaties invullen

De standaardmaat is (LxBxH): 200 x 50 x 35 cm

This field can't be Empty
Categorie:
PDF
Product
Illustr.
Lengte(uitw.)
Breedte(uitw.)
Hoogte(uitw.)
Verkeersklasse
PD-Goot
200
50
35
E600

Kunnen we u helpen? Bel +31 (0)58 800 1980 of vraag een offerte aan: Offerte aanvragen

Perssap Duo Goot

De perssap duo goten (PD-goten) van Fabiton zijn innovatief en tegelijk eenvoudig qua concept. Het is dé praktische oplossing voor gescheiden afvoer van perssap en regenwater op een boerenerf. Want het probleem van perssap wordt bij de bron aangepakt. Door het gebruik van de Fabiton Perssap Duo Goot in uw sleufsilo’s anticipeert u als ondernemer op de aangescherpte regelgeving in het Activiteitenbesluit voor bedrijfslozingen. Naast een lozingsverbod geldt in het algemeen een opvangverplichting voor vrijgekomen (verontreinigde) bedrijfsvloeistoffen.

Uit het ingekuilde voerproduct op een boerenerf komt tijdens de conservering vocht vrij (perssap). Als het perssap vrij kan afstromen naar het oppervlaktewater heeft dit verontreiniging tot gevolg. Het perssap bevat een hoge concentratie voedingsstoffen (zuur) en waardoor het waterleven en vegetatie afsterft door de afname van zuurstof. Kenmerkend hiervoor zijn de zogenaamde stinksloten. De hoeveelheid perssap neemt toe naarmate de weers- en inkuilomstandigheden ongunstiger zijn (vocht). Als perssap, voer of voerresten met regenwater in contact komt, ontstaat percolaat (verontreinigd water). Door de vermenging met regenwater is uw totale probleem van verontreinigd bedrijfsafvalwater direct vele malen vergroot.

Op een boerenerf blijkt perssap, met name die uit maïskuilen, de grootste veroorzaker te zijn van percolaat. Daarbij neemt de kwaliteit van het veedrinkwater in uw sloot (belangrijk tijdens de weidegang) tevens af door perssap. Door het gebruik van de PD-goot kunt u het vrijkomen van perssap uit uw kuil voorkomen. Percolaat kan worden voorkomen door het snijvlak van de kuil goed af te dichten en de vrijgekomen vloerverharding in uw voeropslag (en erf) altijd bezemschoon te houden. Gebruik van de PD-goot in uw sleufsilo is gunstig voor de kwaliteit van uw slootwater. U investeert in de toekomst van uw bedrijf door in te spelen op de strenger wordende milieuhandhaving.