Algemeen

Lamellenafscheider voor toepassing bij o.a. rijks- en provinciale wegen, woonwijken, bushaltes, parkeerplaatsen, terreinafwateringen, industrieterreinen, autosloperijen, vliegvelden en defensieterreinen.
Door vergroting van het scheidend oppervlak is er een hoger rendement haalbaar dan bij traditionele afscheiders. Deze vergroting is mogelijk door het geïntegreerde 2- step honinggraadvormig lamellenpakket. Door deze laminaire stroming bezinken ook die deeltje in het afvalwater die een zeer lage bezinksnelheid hebben. Deze zwevende stoffen hechten zich aan PAK’s, zware metalen en minerale oliën.
Offerte opvragen

Kenmerken

  • Getest en goedgekeurd op werking en functionaliteit door erkend keuringsinstituut LGA TÜV-Rheinland te Würzburg.
  • Voorzien van 2-step honingraadvorimig lamellenpakket, voor een optimaal rendement < 5 mg/ltr.
  • Standaard voorzien van een instelbaar by-pass systeem.
  • Overeenkomstig Europese normering NEN-EN 858 geproduceerd.
  • Behuizing bestaande uit prefab gewapend, monolitisch gestort, waterdichte betonput voorzien van een afdekplaat.
  • Beton kwaliteit C60/75, milieuklasse XA3 en omgevingsklasse EA3, minimale wanddikte 120 mm.
  • Waterdichte verbinding tussen put en afdekplaat door middel van een mof/spie verbinding met toepassing van SBR afdichtring.
  • Inwendig voorzien van hoogwaardig oliebestendige 2-componenten epoxy coating.
  • Voorzien van duurzame PE (KOMO-gecertificeerde) inbouwdelen.
  • Standaard geleverd met een BEGU afdekking o.b.v. verkeersklasse B-12 5 kN (licht verkeer).

Contact naar aanleiding van dit product? Offerte opvragen Bellen voor afspraak

Gerelateerde projecten