Algemeen

De Milieugoten (roostergoten) worden toegepast in combinatie met de Milieuplaten maar ook met andere vloeistofdichte verhardingen. De Milieugoten zijn aan de bovenzijde vlak en worden toegepast wanneer over de goten transport plaatsvindt. Het assortiment bevat goten, eindgoten en putgoten.

Offerte opvragen

De toepassing

In het algemeen kunnen milieugoten toegepast worden in combinatie met milieuplaten. Deze platen zijn in hoge mate bestand tegen indringing en/of aantasting van milieugevaarlijke stoffen. De milieugoten zijn ook bruikbaar in combinatie met andere (vloeistofdichte) verhardingen. De milieugoten zijn aan de bovenzijde vlak en worden toegepast wanneer over de goten transport plaatsvindt. De milieugoten en milieuplaten hebben dezelfde randdetaillering, waardoor een goede onderlinge aansluiting is gewaarborgd.

Specificaties

Materiaal:beton, sterkteklasse C50/60 volgens NEN-EN 206-1
putkop: onderbakbeton, sterkteklasse C50/60 volgens NEN-EN 206-1
roosters: plaatstaal, thermisch verzinkt

Toleranties (mm) volgens NEN 3682:

lengte/breedte: +2 tot -2 mm
hoogte: +2 tot -2 mm
vlakheid: +3 tot -3 mm

Milieuklassen waaraan blootgesteld mag worden volgens NEN-EN 206-1, NEN 6720

XD3 en XS3: corrosie ingeleid door chloriden

XF4: aantasting door vors/dooi met of zonder dooizouten
XA3: chemische aantasting

Ontwerp aanbeveling:

Voor afvoer hemelwater: 800m2 voor afwateren op 20m2, voorzien van één put (afhankelijk van duur en neerslagintensiteit, capaciteit afscheider, verhang afvoerleidingen).

    • Wapening:Korf, staalkwaliteit FeB500HKN volgens NEN6008

Hijsvoorzieningen: 2 draadhulzen Ø16, geschikt voor hijsstrop/hijsoog
Toelaatbare lasten
Verticale asdruk tot 200 kN (20ton) volgens NEN 6788
Fundatie en ondergrond
De eisen met betrekking tot ondergrond zijn bij afwateringselementen niet anders dan die voor betonplaten. Als hulp bij het leggen kunnen de elementen op een gestabiliseerde laag zand of schraal beton gesteld worden.
Draagkracht ondergrond: Het beddingsgetal dient minimaal 0,06 N/mm3 te bedragen.

milieugoot

Contact naar aanleiding van dit product? Offerte opvragen Bellen voor afspraak