Algemeen

De IBA-1 is een verbeterde septic tank uitgevoerd conform regeling Wvo septic tank, welke bestaat uit 3 compartimenten. Tussen de compartimenten (in de stroomrichting) heeft de tank een volumeverhouding van 2:1:1, derhalve geschikt is voor lozingen van huishoudelijk afval met een vervuilingswaarde van 1 en minder dan 6 inwonersequivalenten.

De put is standaard voorzien van een viertal hijslussen (let op: het hijssen van de put dient plaats te vinden met een viersprong-ketting met voldoende lange kettingarmen en waarbij de toegestane hoek tussen de kettingarmen onderling steeds maximaal 90° is).

Zakput of infiltratieput op aanvraag leverbaar.

Offerte opvragen

Toegestane belasting bovenplaat

De maximaal toegestane belasting van de bovenplaat is 100 cm aarde of verkeersbelasting klasse B-125 kN.

Bij een hogere belasting dient de opdrachtgever een versterkingsplaat aan te brengen, iets ruimer gedimensioneerd dan de bovenplaat. Wij raden aan om bij deze uitvoering zich professioneel te laten ondersteunen.

Fabrieksgarantie

De fabrieksgarantie op waterdichtheid is tot bovenzijde put, exclusief eventueel door de opdrachtgever extra aangebrachte voorzieningen.

 

Influent doorsteek of duikschot:

PVC-T-stuk of bocht in eerste compartiment met een horizontale doorsteek van 5 – 10 cm en/of met een verticale doorsteek van 10 cm beneden waterniveau (ter voorkoming van afvoer van en/of verstopping door bodemslib of drijflagen).

 

Effluent duikschot:

PVC-T-stuk of bocht in laatste compartiment met een verticale doorsteek van 10 cm beneden waterniveau (ter voorkoming van afvoer van en/of verstopping door bodemslib of drijflagen).

Niet inbegrepen zijn: leidingwerk (in- en afvoerbuis).

Adviezen en verplichtingen

  • Het verdient de aanbeveling om de septictank te voorzien van een ontluchtingsbuis tot boven het maaiveld, aangebracht op bovenplaat of mangatdeksel (boven waterniveau).
  • Al het externe leidingwerk, koppelingen en aansluitingen dienen solide en waterdicht te worden bevestigd, bij voorkeur uitgevoerd met rubbermanchetten.
  • Septictank bij voorkeur op een goed toegankelijke locatie plaatsen.
  • Afhankelijk van de noodzaak voor een goede werking en/of van overheidswege gestelde eisen (op te vragen bij uw gemeente of waterschap) dient bezonken slib periodiek te worden verwijderd.

Download hieronder de productfolder voor meer informatie over onze IBA-I tank:

Productfolder – IBA-I

Contact naar aanleiding van dit product? Offerte opvragen Bellen voor afspraak