Algemeen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn er voor een gezonde oogst maar horen niet in het oppervlaktewater terecht te komen. Met de juiste aanpak kunt u een grote bijdrage leveren aan de bescherming van het grond- en oppervlaktewater.

Hierin wordt u ondersteund door het Phytobac® systeem – een biologische aanpak voor de omgang met reststromen van gewasbeschermingsmiddelen.

Offerte opvragen

Wat is het nut van het Phytobac systeem?

Het vullen en reinigen van veldspuitapparatuur is één van de dagelijkse werkzaamheden in de landbouwpraktijk. Deze taak vereist veel zorg en aandacht. Het moet immers worden uitgesloten dat restanten van gewasbeschermingsmiddel in het oppervlaktewater of riool terecht komen. Hier zorgt het gesloten Phytobac systeem voor.

Hoe werkt het Phytobac systeem?

U vult en wast uw veldspuit op een vul- en wasplaats.
Eventuele lekkages en het verontreinigde reinigingswater wordt
opgevangen en in een buffertank verzameld. Vanuit de tank
wordt het geleidelijk naar een container gevuld met een substraat
(biologisch actieve bodem van uw eigen perceel + gehakseld stro)
gedistribueerd. De micro-organismen die in uw landbouwgrond
leven breken de gewasbeschermingsmiddelen biologisch af,
terwijl de resterende vloeistof verdampt. Beide processen, de
microbiële afbraak en de verdamping, vormen de “motor” van het
innovatieve Phytobac concept. Deze motor draait kosteloos voor u.

Het Phytobac® concept

Het Phytobac® concept werd in nauwe samenwerking met
Bayer ontwikkeld en is een geregistreerd handelsmerk van Bayer
CropScience.

In heel Europa zijn inmiddels 2500 Phytobac© systemen geïnstalleerd.

 1. De vloeistofdichte container waarin micro-organismen restanten gewasbeschermingsmiddelen afbreken.
 2. In de drainput stroomt vervuild water van de wasplaats en
  overtollig drainagewater uit de substraatcontainer. Dit water
  wordt door een dompelpomp in de buffertank gepompt.
 3. De besturingseenheid met sensor bewaakt automatisch de optimale vochtigheid in de substraatcontainer en regelt actief de beoogde frequentie van druppeling.
 4. Buffertank met pomp en veiligheidsafsluiter. Om in het substraat permanent de optimale vochtigheidsgraad te handhaven, wordt het verontreinigde water tijdelijk in de buffertank opgeslagen.
 5. De zandvangput zorgt dat aarde en vuil de correcte werking van het Phytobac systeem niet verstoren.
 6. Tweewegput. De mechanische hendel regelt twee waterstromen.
  De positie van de hendel geeft de gekozen modus aan.
  • Verontreinigd water → Buffertank van het Phytobac systeem
  • Schoon water→ waterhergebruikinstallaties of oppervlaktewater

Contact naar aanleiding van dit product? Offerte opvragen Bellen voor afspraak

Gerelateerde projecten