Algemeen

Een ieder kent de vele voordelen van de kelder als opslagruimte voor levensmiddelen en dranken. Kelders worden echter voor veel meer toepassingen gebruikt. Zo zijn kelders onder andere ook uitstekend geschikt als souterrain, fitness- of hobbyruimte, sauna, bibliotheek en garage.

Toepassing

In een open toepassing (zonder dek) kunt u denken aan het gebruik als smeerkelders en zwembad. Met een kelder benut u uw bouwgrond beter doordat u meer inhoud realiseert op hetzelfde grondoppervlak.

U geeft uw huis, kantoorgebouw en/of bedrijfspand de ruimte, met behoud van ruimte voor uw tuin of oprit.

Offerte opvragen

Prefab

Als u nieuw- of verbouwplannen heeft, is onderkeldering dan ook zeker het overwegen waard, mede gelet op derelatief lage bouwkosten.

Prefab betekent een veel snellere en schone oplevering. Onze prefab kelders worden vervaardigd uit hoogwaardige beton en zijn gegarandeerd waterdicht. Prefab betekent een hogere kwaliteit, omdat onder de meest gunstige omstandigheden wordt geproduceerd. Zowel standaard alsmede maatwerk is leverbaar.

Voordelen:

 • Kant en klare eenheid, kan eenvoudig met behulp van een bouwkraan op de werkvloer worden geplaatst, dus tijdwinst.
 • In talloze standaard afmetingen leverbaar.
 • De vloer is uitgevoerd met een verbreed voetstuk (opdrijfflens) van 5 cm rondom voor o.a. extra constructieve draagsterkte.

Ventilatie

Voor een probleemloos gebruik van de kelder is een goede ventilatie van essentieel belang!

Uitgangspunten:

 • Nooit be- of ontluchten via de kruipruimtes.
 • Punt van afvoer (buiten) op een plaats waar voldoende luchtstroom is.
 • Bij te weinig spontane afvoer kan geforceerd geventileerd worden.
 • Afvoer bij voorkeur vanaf de keldervloer.
 • De prefab huiskelder is een kant en klare eenheid voor beperkte onderkeldering.
 • Fabiton prefab kelders worden vervaardigd uit hoogwaardig beton en zijn gegarandeerd waterdicht.
 • Prefab betekent kwaliteit, omdat onder de meest gunstige omstandigheden geproduceerd wordt.

Toepassingsmogelijkheden

 • Souterrain
 • Wijnkelder
 • Fitness- of hobbyruimte
 • Bibliotheek
 • Opslagruimte voor levensmiddelen
 • Sauna

Met een kelder benut u uw bouwgrond beter, doordat u meer inhoud realiseert op hetzelfde grondoppervlak. U geeft uw huis de ruimte, met behoud van ruimte voor uw tuin of oprit. Als u nieuw- of verbouwplannen heeft, is onderkeldering van uw woning dan ook zeker het overwegen waard, mede gelet op de relatief lage bouwkosten!

Download hieronder de productfolder van onze kelders voor meer info.

Op het moment van levering van de kelder, dient de opdrachtgever aanwezig te zijn. De volgende procedure dient daarbij te worden gehanteerd:

 

 1. De vrachtbrief dient te worden ondertekend voor ontvangst (indien de opdrachtgever niet bereikbaar is en/of niet op het afleveradres wordt aangetroffen, wordt aangenomen dat de goederen ongezien wordengeaccepteerd).De kelder dient u in goede staat te bereiken. In het geval gebreken worden geconstateerd, volgt u tevens de procedure-stappen twee en drie:
 2. U maakt een aantekening op de vrachtbrief met een beknopte omschrijving van de geconstateerde gebreken;
 3. Vervolgens geeft u de gebreken direct telefonisch door aan Fabiton (tel. 0512-58 22 60).

Kwaliteit

Maattolerantie:

Lengte/breedte 10 mm; hoogte 30 mm; instortvoorzieningen 20 mm. De algemene en constructieve kwaliteit volgt onderstaande specificaties:

 • Hoogwaardig beton (min. B-35), dus beslist lange levensduur,
 • Gegarandeerde waterdichtheid;
 • Wanden, vloer en dek bestaan uit min. 12 cm (standaard) of min. 16 cm (zwaar) dik gewapend beton,
 • De vloer is uitgevoerd met een verbreed voetstuk van 5 cm rondom voor extra constructieve draagsterkte en verkleining van het gevaar van opdrijven.

Levering
Na ontvangst van uw getekende opdracht tot levering ontvangt u een orderbevestiging. Onjuistheden dient u vóór levering en/of binnen twee werkdagen na datum van opdracht te melden aan Fabiton.

 

Leveringsvoorwaarden
Op alle leveringen zijn onze bijgevoegde algemene leveringsvoorwaarden alsmede enkele aanvullende voorwaarden van toepassing, voor zover daar onderstaand niet van is afgeweken. Indien het afleveradres verkeerd of incompleet wordt opgegeven, zullen verloren uren in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie à (min.) € 85,- per uur excl. BTW.

Als een tijdstip van levering wordt afgesproken, dan zal alles in het werk worden gesteld om dit tijdstip te respecteren. Echter, bij het organiseren van eventuele vervolg- en/of montagewerkzaamheden dient u altijd rekening te houden met onverhoopt ontstane vertragingen. Risico en eventuele kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en kunnen niet op Fabiton worden verhaald. Fabiton is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade uit welke oorzaak ook.

Reclames dienen direct doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na datum van levering te worden gemeld aan Fabiton. Afhankelijk van de gestelde specifieke condities van levering (vermeld in de orderbevestiging), geldt in beginsel het recht op reclames (onder voorbehoud van artikel 16 van de algemene leveringsvoorwaarden):

 • Af fabriek, ongeladen : tot het moment van laden
 • Franco werk, ongelost : tot het moment van lossen
 • Franco werk, gelost : tot en met het moment van lossen
Alleen in het geval volledig conform de instructies is gehandeld, kunt u in aanmerking komen voor garantie. De kelder dient in geval van reclame onberoerd (in opslag) te blijven. Bij verplaatsing van de kelder vanaf de originele losplaats vervalt uw recht op reclame. Bij aanvraag en aankoop van een kelder is de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor het duidelijk verstrekken van gegevens m.b.t. maximaal te verwachten belastingen op de kelder. Onze raadgevingen zijn louter ten titel van raadgeving. Laat u zich daarom door derden professioneel ondersteunen. Indien een eventueel advies niet wordt opgevolgd, wordt geen garantie verleend.
Beton is een natuurlijk materiaal en kleurverschillen kunnen voorkomen en zijn geen reden tot afkeur. Kleine luchtbellen worden niet ingepoetst en kunnen geen reden zijn tot afkeur. Kleine oppervlakte-reparaties kunnen tevens geen reden zijn tot afkeur.
Fabiton streeft naar een vlotte en correcte behandeling van reclames, waarbij toetsing en verifiëring van alle reclames procedure zijn (geschiedt zo spoedig mogelijk na uw melding).

Onze normale aanbieding betreft de levering en het transport, exclusief het lossen en/of plaatsen van de kelder. Het grondwerk en alle voorbereidende werkzaamheden dienen door de opdrachtgever te worden verzorgd.De opdrachtgever dient derhalve bij levering een voor het gewicht en de afmeting van de kelder geschikte kraan te verzorgen, die de kelder voorzichtig en zonder schokken op aanwijzing van de opdrachtgever op de juiste plaats neerzet (op voldoende draagkrachtige en vlakke ondergrond van de bouwput).

Het hijsen van de kelder dient te geschieden met een 4-sprong hijsketting (met ruim voldoende lengte van de kettingarmen), zodat de hijskracht gelijkmatig over alle aanwezige hijsogen verdeeld wordt (zonder vervorming van de hijsogen). In het transport is een lostijd van de kelder voorzien van maximaal 45 minuten. Extra lostijd zal in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie à € 85,- per uur excl. BTW. Fabiton voorziet niet in de mogelijkheid van plaatsing van de kelder.

Contact naar aanleiding van dit product? Offerte opvragen Bellen voor afspraak

Gerelateerde projecten