I_IBA-I
I_IBA-I

IBA-I

Gratis

Details:
Producttype : IBA-I Inhoud : 6000
Lengte : 238 Breedte : 158
Hoogte : 265 Gewicht (kg) : 4187
Ingang/uitgang : 125/125
Categorie: Tag:

Productbeschrijving

Verbeterde Septictank

uitgevoerd conform regeling Wvo Septictank, bestaande uit 3 compartimenten met tussen de compartimenten (in de stroomrichting) een volumeverhouding van 2 : 1 : 1, derhalve geschikt voor lozingen van huishoudelijk afval met een vervuilingswaarde van:

  • 1 en minder dan 6 inwonersequivalenten

Toegestane belasting bovenplaat:

  • max. 100 cm aarde of verkeersbelasting klasse B-125 kN
  • bij hogere belasting dient de opdrachtgever een versterkingsplaat aan te brengen, iets ruimer gedimensioneerd dan de bovenplaat (laat u zich bij de uitvoering professioneel ondersteunen).

Fabrieksgarantie op waterdichtheid tot bovenzijde put (excl. eventueel door de opdrachtgever extra aangebrachte voorzieningen).

Influent doorsteek of duikschot: PVC-T-stuk of bocht in eerste compartiment met een horizontale doorsteek van 5 – 10 cm en/of met een verticale doorsteek van 10 cm beneden waterniveau (ter voorkoming van afvoer van en/of verstopping door bodemslib of drijflagen).

 

Effluent duikschot: PVC-T-stuk of bocht in laatste compartiment met een verticale doorsteek van 10 cm beneden waterniveau (ter voorkoming van afvoer van en/of verstopping door bodemslib of drijflagen).

Niet inbegrepen zijn: leidingwerk (in- en afvoerbuis).

 

De put is standaard voorzien van een viertal hijslussen (LET OP: het hijssen van de put dient plaats te vinden met een viersprong-ketting met voldoende lange kettingarmen en waarbij de toegestane hoek tussen de kettingarmen onderling steeds maximaal 90° is).

 

Het verdient aanbeveling de septictank te voorzien van een ontluchtingsbuis tot boven het maaiveld, aangebracht op bovenplaat of mangatdeksel (boven waterniveau).

Al het externe leidingwerk, koppelingen en aansluitingen dienen solide en waterdicht te worden bevestigd, bij voorkeur uitgevoerd met rubbermanchetten.

Septictank bij voorkeur op een goed toegankelijke locatie plaatsen.

Afhankelijk van de noodzaak voor een goede werking en/of van overheidswege gestelde eisen (op te vragen bij uw gemeente of waterschap) dient bezonken slib periodiek te worden verwijderd.

 

Zakput of infiltratieput op aanvraag leverbaar.